Sizanani nieuwsbrief najaar 2012

Eind september tot begin oktober was er bezoek uit Zuid-Afrika. Marga en Tjeerd Baron bezochten Nederland en maakte kennis met vele donateurs, gemeenteleden die het werk in Nqutu al jaren steunen. Een belangrijk onderdeel van dit bezoek was de Sizananidag, die door zeventig belangstellenden werd bezocht.

Dit en ander nieuws leest u in onze Nieuwbrief Sizanani najaar 2012

Wat kan ik doen?
Medewerkers Sizanani South Africa

Medewerkers Sizanani South Africa

Projecten