Wat doen wij?

Sizanani werkt op twee manieren in het Nqutu district: door Sizanani SiSa en Sizanani Education Trust.  SiSa biedt opleiding en scholing in klasverband, bijvoorbeeld lezen en schrijven maar ook basisvaardigheden om een klein bedrijfje te starten. Ook biedt SiSa  verschillende cursussen, zoals naaien en breien.  Sizanani Education Trust is een fonds die christelijke jongeren voorziet van een studiebeurs voor de universiteit of een beroepsopleiding.

Sizanani SiSa
Om de cursussen op veertien plaatsen te kunnen aanbieden, zijn er acht mensen in dienst die dit werk mogelijk maken.  Vaak jonge vrouwen en mannen die opgeleid zijn om groepen te onderwijzen en helpen. Dit werk vraagt heel wat doorzettingsvermogen en creativiteit. Zij worden aangestuurd door de coördinator. Na het succesvol afronden van een training voor het opzetten van een klein bedrijf komt er heel wat kijken om een bedrijfje op te zetten. Om dit mogelijk te maken worden de materialen en grondstoffen voor de eerste keer door Sizanani betaald. Daarna moet men uit de opbrengst voorzien in eigen grondstoffen.

Ook biedt SiSa aidszorg, bestaande uit:

  • Bewustwordingscursussen voor de eigen stafmedewerkers
  • Inzet van jeugdwerkers voor voorlichting op scholen en in de kerken
  • Thuiszorg voor AIDSpatiënten; een groete groep vrijwilligers is en wordt opgeleid voor thuiswerker ter verpleging en begeleiding van AIDSpatiënten en hun families.

Op deze manier worden de inwoners van Nqutu, te beginnen bij de jongeren, vertrouwd gemaakt met het spreken over de gevaren van AIDS; zodat de lijders eraan niet worden genegeerd of angstig geïsoleerd. Hiervoor is een coördinator aangesteld, die sturing geeft aan de vele vrijwilligers die die thuiszorg bieden aan aidspatiënten. Ook geeft zij training en begeleiding van de thuiszorg medewerkers.

Sizanani SET
De kosten die door een studiebeurs worden vergoed bestaan uit:

  • Huisvesting en levensonderhoud;
  • Lesgelden en noodzakelijke studieboeken;
  • Reiskosten van verblijfplaats tijdens de studie naar de onderwijsinstelling.

De kosten voor een studiebeurs lopen uiteen. Van gemiddeld € 2918,- per jaar voor een universitaire studie of hbo, tot gemiddeld € 1.167 tot € 1.553 per jaar voor een beroepsopleiding. Voor een universitaire of hbo studie, moeten studenten vaak naar een grote plaats moeten, zoals Durban of Johannesburg. Voor beroepsopleidingen kunnen studenten vaak dichter bij huis terecht. De studenten moeten na afloop 10 procent van de kosten terugbetalen.

Wat kan ik doen?
Medewerkers Sizanani South Africa

Medewerkers Sizanani South Africa

Projecten