Kinderwerk

Kinderen en een zendingsdienst?

Wij hebben twee lesbrieven voor kinderen van de bovenbouw ontwikkeld en wat ideeën voor knutselwerkjes voor kinderen van de onderbouw verzameld om in de kindernevendiensten te gebruiken. In de lesbrieven staan informatie, vragen die aanzetten tot nadenken en leuke opdrachten.

Ook is het mogelijk om bestuursleden uit te nodigen om over Sizanani te komen vertellen in een dienst.

Wat kan ik doen?
Medewerkers Sizanani South Africa

Medewerkers Sizanani South Africa

Projecten