Wie zijn wij

Groente Al meer dan 30 jaar wordt van verschillende kanten in het zendingsgebied van de Nederlands Gereformeerde Kerken steun geboden aan bewoners van het Nqutu-district. Sinds 1 september 2001 bundelt de Stichting Sizanani deze activiteiten. Sizanani levert een bijdrage aan de onderwijskundige, agrarische en sociale zorg in het Nqutu-district van de provincie Natal in Zuid-Afrika.

Dit gebeurt door twee organisaties. De eerste is Sizanani SiSA, die zich richt op scholing, training, oprichting en begeleiding van kleine bedrijven en aids- preventie en -zorgverlening. De tweede is Sizanani Education Trust (S.E.T.), gericht is op het verlenen van studiebeurzen aan studenten die de middelbare school hebben afgesloten. Sizanani ondersteunt daarmee het zendingswerk en zet zich daarnaast in om de benodigde fondsen te werven. Kortom, Sizanani werkt mee aan het verbeteren van de sociale omstandigheden van de christenen in Nqutu.

Wat kan ik doen?
Medewerkers Sizanani South Africa

Medewerkers Sizanani South Africa

Projecten