Nieuwsbrief voorjaar 2010

In deze nieuwsbrief wordt weer verslag gedaan van activiteiten in Zuid-Afrika van het
afgelopen halfjaar. Tevens maken we u deelgenoot van onze activiteiten in Nederland in
2009. Veel activiteiten zijn weer mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van particuliere
donateurs en kerken. Een overzicht van de financiƫle positie van de Stichting vindt u aan het
eind van deze nieuwbrief. De situatie is verre van rooskleurig. Als de inkomsten niet sterk
toenemen komt het werk van Sizanani in gevaar.

Download hier de nieuwsbrief

Wat kan ik doen?
Medewerkers Sizanani South Africa

Medewerkers Sizanani South Africa

Projecten