Over Sizanani

In Zulu-taal staat het woord 'Sizanani' voor: laten we elkaar helpen. Iedereen, dichtbij, maar ook verder weg in de wereld, zou een open oog moeten hebben voor de noden van de ander. Het Nqutu-district in Zuid-Afrika heeft uw hulp broodnodig.

Lees verder...