Engelse cursus voor SiSA stafmedewerkers en kerkenraadsleden op Kwalanga

Maandag 10 mei was het eindelijk zover:  De Engelse grammatica en schrijf cursus begon. De docente, Beulah, kwam uit Kaapstad en werd door mr Njilo zondag van de luchthaven in Durban gehaald.

Twaalf deelnemers, 4 van Sizanani en 8 van de kerken, zaten op maandagmorgen klaar om te beginnen. In de tijd voor de cursus hoorden we opmerkingen als : “ Wat gaan we eigenlijk doen ?” en “ Ik weet niet wat we gaan leren “. Maar toen Beulah de eerste dag vroeg  wat men  graag wilde leren kwam er wel een lijst.  Wat wilde men leren ?  “grammaticale basisvaardigheden,  wat moet er in een nieuwsbrief ? , duidelijk Engels spreken,  een  rapport schrijven,  het schrijven van dialoog,  hoe met sponsors  te communiceren,  aanvraag voor een fonds schrijven en  een brochure maken”. Toch heel wat dus.

De 1e dag  werd meteen begonnen met schrijven. Men moest een gedeelte uit een psalm nemen en daarover schrijven wat er maar in je hoofd opkwam. Dat werd met verschillende Bijbelverzen  gedaan , daarna werden er uit al het geschrevene  6  verzen  gekozen en die werden in een bepaald format gezet. Tot ieders verbazing kwamen daar de mooiste gedichten uit.  De opzet was geslaagd, niemand  dacht meer dat hij of zij niet kon schrijven.

Phumzile-en-Sindi-ernstig-bezig-om-hun-verhalen-te-tikken

Afbeelding 3 van 8

De 2e dag werd aan grammatica besteed . De 3e dag moest er een beschrijving gemaakt worden  van wat men op een foto zag. Daarna moest men een dialoog schrijven en de persoon op de foto laten praten.  Ook moest er een persoonlijk verhaal geschreven worden.  Donderdags moest van de 2 opdrachten van de vorige dag  1 verhaal geschreven worden. En dat moest op de computer komen te staan.   Er werd ook begonnen met een nieuwsbrief:  wat komt erin ?  er werden zaken aangedragen als : een persoonlijk verhaal, een agenda van gebeurtenissen, gebedspunten , interviews met gemeenteleden  of Sizanani leden  en contact info. Plotseling wist men wat er geschreven kan worden in een nieuwsbrief en  was men er zelf verbaasd over.  Per kerkenraad en Sizanani staf groep kreeg men een template  van een nieuwsbrief om mee te werken.  Dat  moest vrijdag gedaan worden . Maar hier kwam het verschil in computervaardigheden naar voren. En niet iedereen heeft een laptop.  De nieuwsbrief kreeg men niet klaar. Want ’s middags  was er nog een sessie over de action-learning cycle en hoe om die te gebruiken bij rapport schrijven.

Iedereen was moe maar enthousiast aan het einde van de week.  We spraken af dat ik nog een sessie met allemaal zal doen  over  Word vaardigheden om de nieuwsbrief in elkaar te zetten. Dat zullen we met een beamer doen zodat iedereen mee kan werken. Aan Beulah kunnen de deelnemers nog  1x een verhaal sturen voor editing en ook 1 rapport.  Ik zal ook beschikbaar zijn voor verdere vragen.

Sizanani NL heeft al een schema voor nieuwsbrieven. De mannen van de kerkenraden begonnen ook plannen te maken om regelmatig rapporten en verhalen naar de NGZN te sturen. Er wordt nu begrepen waarom dat nodig is en wat er geschreven kan worden. Ik hoop dus dat dat gaat gebeuren.

Al met al denk ik dat de cursus erg geslaagd was.  En ik denk dat er deelnemers zijn die hun eigen verslag van de cursus zullen schrijven.

Marga Baron

Wat kan ik doen?
Medewerkers Sizanani South Africa

Medewerkers Sizanani South Africa

Projecten