Conferentie ‘Met (je) geloof op expeditie!’ (28-11-2015)

Beste jonge en oudere broers en zussen,

Wij zijn blij jullie te vragen om 28 november 2015 te reserveren!
Het Beleidsorgaan Zuid Afrika (BZA) bereidt een belangrijke conferentie voor jong en oud
voor.

Lees hier alles over deze conferentie

Deze conferentie is een initiatief van het Beleidsorgaan Zuid Afrika dat op 1 januari 2015 tot stand is gekomen. In het BZA zijn vertegenwoordigd:

  • het Missionair Steunpunt (MS) van de NGK;
  • de Stichting Zending Zuid Afrika (SZZ);
  • de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN);
  • de Zendingsadviescommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerk (ZAC) te Kampen;
  • de Stichting Sizanani.
Wat kan ik doen?
Medewerkers Sizanani South Africa

Medewerkers Sizanani South Africa

Projecten