Nieuwsbrief voor de kerken (maart 2015)

Zoals u weet is Sizanani Education Trust (SET), de organisatie die beurzen toekent aan studenten. De studenten doen uiteenlopende studies op universitair en/of HBO niveau en beroepsopleidingen. De kosten voor de opleiding zijn bedoeld voor huisvesting en levensonderhoud, lesgelden, studieboeken en reiskosten. De studenten moeten aan het eind van de studie 10% terugbetalen. In deze nieuwsbrief leest u een impressie van een bijeenkomst met alle studenten door Yt Keesenberg, begeleider en adviseur van SET.

Download hier de ‘Nieuwsbrief voor de kerken – maart 2015

Wat kan ik doen?
Medewerkers Sizanani South Africa

Medewerkers Sizanani South Africa

Projecten