Nieuwsbrief juni incl. jaarverslag 2010

In deze nieuwsbrief leest u opnieuw over het werk van de thuiszorgers van SiSA. Ook over 4 studentes van SET, die een locale opleiding in Nqutu volgen. Verder het jaarverslag van 2010, zowel van het werk in Zuid Afrika als van de activiteiten van Sizanani Nederland. De inkomsten zijn gegroeid in 2010. Dank aan alle gulle gevers. Op het gebied van fondswerving en PR is versterking nodig. De jaarcijfers van 2010 en begroting voor 2011 staan aan het eind van deze nieuwsbrief.

Helaas zijn in de papieren versie van de Nieuwsbrief in de laatste pagina bepaalde verkeerde getallen terecht gekomen. Bijgaand kunt u lezen wat de goede cijfers zijn.

Download hier de nieuwsbrief

Wat kan ik doen?
Medewerkers Sizanani South Africa

Medewerkers Sizanani South Africa

Projecten