Nieuwsbrief najaar 2009

We mogen u weer een nieuwsbrief aanbieden. Hierin leest u de ervaringen van Landiswa Zwane als Home Based Care coördinator en maakt u kennis met de nieuwe veldwerker.U wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond studiebeurzen van SET. Uw bijdragen voor SiSA en SET hebben weer veel mogelijk gemaakt. Tevens vindt u een kort overzicht van de PR werkzaamheden in Nederland.

Download de nieuwsbrief

Wat kan ik doen?
Medewerkers Sizanani South Africa

Medewerkers Sizanani South Africa

Projecten